ຫົວແດງທີ່ໂຫດຮ້າຍມັກລົດຊາດການສ້າງຄວາມຫມັ້ນ

ໄກ່ເສີຍໆຕີດົ່ງຂອງຂ້ອຍດ້ວຍລີ້ນປ່າຂອງລາວຈົນຂ້ອຍລະເບີດອອກມາດ້ວຍນໍ້າສະຫຼັດທີ່ໄຫຼອອກມາເທິງຮິມຝີປາກຂອງລາວ.