ການກະກຽມການສອບເສັງທາງເພດ

ແຊບໄດ້ເຕັມໃຈທີ່ຈະສອບເສັງເມື່ອຫ້ອງນີ້ຮູ້ວ່າລາວເມື່ອຍຄືກັນທີ່ຈະດໍາເນີນການຕໍ່. ລາວ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ແຟນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ກຳລັງ​ກຽມ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ແລະ​ໄດ້​ສະເໜີ​ໃຫ້​ລາວ​ຮ່ວມ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ. ແນ່ນອນ, ເຂົາເຈົ້າລືມການສອບເສັງຄັ້ງໜຶ່ງເຂົາເຈົ້າຖືກປະໄວ້ຢູ່ຄົນດຽວ ແລະສຸມໃສ່ການສຶກສາເກມການຮ່ວມເພດທີ່ຜ່ານມາ.