ເດັກນ້ອຍຜິວເນື້ອສີຂາວກະພິບຢູ່ໃນສາທາລະນະ

ນາງສະເຫມີເຕັມໃຈທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ນາງກໍາລັງເຊື່ອງຢູ່ລະຫວ່າງຂາຂອງນາງແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າລູກໄກ່ນີ້ໂດຍສະເພາະ.